facebook


Nabídka kurzů na rok 2022:
Těšíme se na Vaši účast!


"Bydlení především" - principy Housing First v práci s lidmi
s duševním onemocněním

(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 12. - 13. 12. 2022; cena: 3 400,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Eva Kudrnová, Mgr. Dana Trojanová,
Mgr. Ivana Morvayová

Case management
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 12. - 14. 10. 2022  proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 700,- Kč

Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci
(akred. MPSV- PC/SP/PP)
první termín: 23. 5. 2022; cena: 1 700,- Kč proběhlo 
druhý termín: 15. 12. 2022; cena: 1 900,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Martin Pozdílek

Hraniční porucha osobnosti na vlastní kůži
(akred. MPSV - PC/SP/PP)
první termín: 19. - 20. 5. 2022; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 15. - 16. 9. 2022; cena: 3 400,- Kč  proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Petra Šindelková, Mgr. Klára Vaníčková, Mgr. Eliška Hrbková

Individuální plánování v praxi
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 5. - 7. 12. 2022
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík
cena: 3 900,- Kč

Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou 
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: 26. - 27. 10. 2022; cena: 3 400,- Kč proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jaromír Strahovský

Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 9. - 11. 11. 2022 probíhá
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 700,- Kč

Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou 
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: 6. - 8. 6. 2022; cena: 3 900,- Kč proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jan Sobotka a MUDr. Veronika Zagatová

Komunikace s člověkem s depresí
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
první termín: 13. 5. 2022; cena 1 700,- Kč proběhlo   
druhý termín: 14. 12. 2022; cena 1 900,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
(akred. MPSV, číslo akreditace A2020/0272-PK)
v období od: 5. 9. - 18. 10. 2022 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, Pavel Novák,
Mgr. Pavel Říčan, Mgr. Jan Sobotka, Mgr. Petr Hudlička,
Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák, Bc. Blanka Novotná,
Mgr. Radka Votavová
cena: 11 900,- Kč

Metoda Individual Placement and Support - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním 
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
termín: 2. - 4. 11. 2022; cena: 3 900,- Kč proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Nela Beranová a Petr Špaček

Motivační intervence
(akred. MPSV - SP/PC/VP) 
první termín: 5. - 6. 5. 2022; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 26. - 27. 9. 2022; cena: 3 400,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Martina Krištofová Sobihardová

Pohyb pro zdravější a plnohodnotnější život lidí s duševním onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: 30. - 31. 5. 2022; cena: 3 400,- Kč proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Jan Drobný

Práce s klientem s poruchou osobnosti
(akred. MPSV - SP/PC/PP)
první termín: 23. - 24. 6. 2022; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 12. - 13. 9. 2022; cena: 3 400,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha
lektor: Mgr. Katarína Durecová


Práce s klientem s duální diagnózou
(akred. MPSV-SP/PC)
termín: 7. - 8. 11. 2022 cena: 3 400,- Kč proběhlo           
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jan Sobotka

Psychiatrické minimum
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 11. - 13. 4. 2022; cena 3 200,- Kč proběhlo
druhý termín: 19. - 21. 10. 2022; cena 3 700,- Kč proběhlo
třetí termín: 30. 11. - 2. 12. 2022; cena 3 700,- Kč obsazeno 
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík

Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení 
(akr. MPSV - PC/SP/VP/PP)
první termín: 19. 4. a  3. 5. 2022; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 25. 11. a 9. 12. 2022; cena: 3 400,- Kč
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: Bc. Jana Horsáková

Recovery - jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění 
(akred. MPSV-SP/PC/VP)
termín: 20. - 22. 6. 2022 proběhlo       
cena: 3 700,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík

Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
(akred. MPSV - PC/SP/VP/PP)
první termín: 27. - 28. 6. 2022; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 24. - 25. 10. 2022; cena: 3 400,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Radka Pešlová

Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem
se sebevražednými tendencemi
(akred. MPSV - SP)
první termín: 17. 5. 2022; cena: 1 700,- Kč proběhlo
druhý termín: 16. 12. 2022; cena: 1 900,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Ivana Kuglerová

Úvod do krizové intervence - první pomoc při psychické krizi NOVINKA
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 14. - 15. 11. 2022; cena: 3 400,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Klára Neumannová

Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC/VP/PP)
termín: 13. 6. 2022; cena 1 900,- Kč proběhlo 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Petr Hudlička a Ctibor Lacina

Úvod do problematiky psychofarmak pro pracovníky v pomáhajících profesích
(akr. MPSV - SP/PC/PP)
termín: 14. 9. 2022; cena 1 900,- Kč proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Miroslav Pastucha

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
termín: 16. - 18. a 21. - 23. 11. 2022; cena 7 900,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, Mgr. Jakub Kuchař, Ph.D.,
PhDr. Václav Jílek, MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Pavel Zach,
Mgr. Roman Pešek, Mgr. Lenka Ságnerová, Mgr. Josef Smrž,
Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., PhDr. Martin Wagenknecht

Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 9. - 10. 6. 2022; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 10. - 11. 10. 2022; cena: 3 400,- Kč proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Tereza Olivová a Bc. Petr Krása

Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
(akred. MPSV - PC/SP/PP) 
první termín: 1. - 2. 6. 2022; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 28. - 29. 11. 2022; cena: 3 400,- Kč
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a Mgr. Břetislav Košťál

Zvládání agrese
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 31. 10. - 1. 11. 2022 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 3 400,- Kč

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 15. - 17. 6. 2022 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 3 900,- Kč

Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: třídenní kurz (24 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektor: Mgr. Lenka Škvorová, Bc. Blanka Novotná, Mgr. Magdalena Flaksová
cena: dle dohody


Akreditace MPSV:

SP - sociální pracovníci
PC - pracovníci v sociálních službách
VP - vedoucí pracovníci
PP - odborná podpora pečujících (fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči)


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz