facebook
P2161026mala.jpg
Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví
(MPSV - PC/SP)

termín: dle dohody na klíč
lektoři: Mgr. Lenka Škvorová, Bc. Blanka Novotná,
Mgr. Magdalena Flaksová

Při včasném objednání lze dohodnout akreditaci i pro pracovníky ve zdravotnictví.

Stručný obsah kurzu

V oblasti sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním se stále více hovoří a naštěstí i v praxi zavádí systém multidisciplinární práce. Kurz se věnuje zprostředkování základního pochopení efektivity multidisciplinární týmové práce v oblasti služeb pro lidi s duševním onemocněním.

Základními tématy jsou: K čemu je multidisciplinární tým dobrý, výhody (nevýhody) oproti klasickému modelu práce. Co dělá tým týmem, jak a čím je definována základní filosofie, jak je „definován“ klient. Klíčové dovednosti jednotlivých profesí a jejich vztah k základním potřebám klienta. Formální i neformální překážky spolupráce jednotlivých profesí a možnosti jejich překonávání. Komunikace, porady,informační toky, fáze vývoje týmu, vliv atmosféry týmu na práci s klientem.

         Témata: Role v týmu

 • Role týmu /profesní x týmové/ - Zodpovědnosti
 • Klíčové dovednosti

  Postup práce s klientem v MT

 • Modely práce s klientem
 • Modely práce s rodinou klienta
 • Příjem klienta
 • Hodnocení potřeb
 • Plán podpory - terapie
 • Koordinace postupu podpory
 • Řešení krizových situací
 • Spolupráce a komunikace s dalšími službami a zdroji
 • Propuštění klienta

  Řízení multidisciplinárního týmu

 • Komunikace uvnitř týmu
 • Dokumentace
 • Vývojové fáze týmu
 • Řešení konfliktů
 • Kontrola kvality
 • Péče o tým
 • Supervize
Časový rozsah a harmonogram

24 hodin

všechny dny  9:00 – 17:00 hodin

Určení

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, psychiatrům, psychologům, zdravotním a psychiatrickým sestrám a zainteresované veřejnosti.

Akreditace

MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Osvědčení

Pro získání certifikátu s akreditaci je nutná alespoň 90% účast na kurzu a splnění písemného testu.

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz