facebook
Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik

termín: termín: 16. - 18. a 21. - 23. 11. 2022
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, Mgr. Jakub Kuchař, Ph.D.,
PhDr. Václav Jílek, MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Pavel Zach,
Mgr. Roman Pešek, Mgr. Lenka Ságnerová,
Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., PhDr. Martin Wagenknecht

cena: 7 900,- Kč včetně DPH

Stručný obsah

Záměrem kurzu je napomoci Vám porovnat vybrané psychoterapeutické směry a případně si vybrat, který směr psychoterapeutického výcviku by pro Vás byl vhodný. Seminář nekonfrontačně představí, především prakticky a zážitkově, co je pro jednotlivé psychoterapeutické směry typické, kde je jejich místo, v čem jsou jejich silné stránky a podobně.

Každý z představovaných směrů bude prezentovat odborník - praktik (nikoli tedy jeden člověk, který zná více směrů), protože považujeme za důležité i to, že jednotlivé směry jsou zajímavé zapáleností a erudicí svých lektorů.

 
Termíny, lektoři a rozvrh kurzu

Rozvrh zde


Představované směry:
Pesso Boyden psychomtorická PST, Psychoanalýza, Daseinanalýza, Gestalt PST, Analytická (jungiánská) PST, KBT, Integrativní PST typu SUR (Skálův institut), Systemická PST, Rogerovská PCA PST, Rodinná PST

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz