facebook


Nabídka kurzů na rok 2023:
Těšíme se na Vaši účast!


Podpora v bydlení aneb Housing First v praxi
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 15. - 16. 6. 2023; cena: 3 600,- Kč proběhlo 
místo: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Eva Kudrnová, Mgr. Dana Trojanová

Case management
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 9. - 11. 10. 2023 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 900,- Kč

Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci
(akred. MPSV- PC/SP/PP)
první termín: 19. 5. 2023; cena: 1 900,- Kč proběhlo 
druhý termín: 7. 12. 2023; cena: 2 100,- Kč  
lektor: MUDr. Martin Pozdílek
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

Hraniční porucha osobnosti  NOVINKA
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
termín: 18. - 19. 12. 2023 obsazeno
lektorka: Mgr. Lucie Papíková
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
cena: 3 600,- Kč

Individuální plánování v praxi
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 11. - 13. 12. 2023
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík
cena: 4 200,- Kč

Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou 
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: 30. - 31. 10. 2023  proběhlo 
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jaromír Strahovský
cena: 3 600,- Kč

Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 13. - 15. 11. 2023 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 900,- Kč

Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou 
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: 18. - 20. 10. 2023; cena: 4 200,- Kč proběhlo 
místo: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jan Sobotka a MUDr. Veronika Zagatová

Komunikace s člověkem s depresí NOVÍ LEKTOŘI
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 30. 11. 2023  probíhá
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Barbora Krčmářová, Mgr. Josef Smrž
cena: 2 100,- Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
(akred. MPSV, číslo akreditace A2020/0272-PK)
v období od: 4. 9. - 17. 10. 2023 proběhlo 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, PhDr. Václav Jílek,
Pavel Novák, Mgr. Pavel Říčan, Mgr. Jan Sobotka,
Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák, Bc. Blanka Novotná,
Mgr. Radka Votavová
cena: 11 900,- Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 2024
(akred. MPSV, číslo akreditace A2020/0272-PK)
v období od: 8. 1. - 20. 2. 2024  poslední volné místo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Blanka Novotná, MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, PhDr. Václav Jílek, Pavel Novák, Jan Mužík, Mgr. Jan Sobotka, Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák, Mgr. Radka Votavová
cena: 12 900,- Kč

Metoda Individual Placement and Support - zaměstnávání lidí s duševním onemocněním 
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
termín: 25. - 27. 9. 2023 proběhlo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Nela Beranová a Petr Špaček
cena: 4 200,- Kč

Motivační intervence
(akred. MPSV - SP/PC/VP) 
první termín: 22. - 23. 5. 2023; cena: 3 200,- Kč proběhlo 
druhý termín: 11. - 12. 9. 2023; cena: 3 600,- Kč proběhlo   
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Martina Krištofová Sobihardová

Práce s klientem s poruchou osobnosti
(akred. MPSV - SP/PC/PP)
první termín: 25. - 26. 5. 2023; cena: 3 200,- Kč proběhlo 
druhý termín: 7. - 8. 11. 2023; cena: 3 600,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha
lektor: Mgr. Katarína Durecová


Práce s klientem s duální diagnózou
(akred. MPSV-SP/PC)
termín: 9. - 10. 11. 2023 proběhlo        
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jan Sobotka
cena: 3 600,- Kč 

Psychiatrické minimum
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 3. - 5. 4. 2023; cena 3 400,- Kč proběhlo 
druhý termín: 18. - 20. 10. 2023; cena 3 900,- Kč proběhlo  
třetí termín: 4. - 6. 12. 2023; cena 3 900,- Kč   
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík

Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení 
(akr. MPSV - PC/SP/VP/PP)
první termín: 2. 5. a  16. 5. 2023; cena: 3 200,- Kč proběhlo 
druhý termín: 1. 12. a 15. 12. 2023; cena: 3 600,- Kč  obsazeno
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: Bc. Jana Horsáková

Recovery - jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění 
(akred. MPSV-SP/PC/VP)
termín: 12. - 14. 6. 2023 proběhlo      
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík
cena: 3 900,- Kč

Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
(akred. MPSV - PC/SP/VP/PP)
první termín: 26. - 27. 6. 2023; cena: 3 200,- Kč proběhlo 
druhý termín: 24. - 25. 10. 2023; cena: 3 600,- Kč  ZRUŠENO
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Radka Pešlová

Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem
se sebevražednými tendencemi

(akred. MPSV - SP/PC/PP)
první termín: 23. 5. 2023; cena: 1 900,- Kč proběhlo 
druhý termín: 14. 12. 2023; cena: 2 100,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Ivana Kuglerová

Specifika práce se sebepoškozujícím se klientem NOVINKA
(akred. MPSV - SP/PC/PP)
první termín: 2. 6. 2023; cena: 1 900,- Kč proběhlo
druhý termín: 1. 11. 2023; cena: 2 100,- Kč proběhlo  
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Ivana Kuglerová, Mgr. Klára Neumannová

Úvod do krizové intervence - první pomoc při psychické krizi
(akred. MPSV - SP/PC)
první termín: 29. - 30. 5. 2023; cena: 3 200,- Kč proběhlo
druhý termín: 20. - 21. 11. 2023; cena: 3 600,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektorka: Mgr. Klára Neumannová

Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC/VP/PP)
termín: 23. 10. 2023  proběhlo      
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Petr Hudlička a Ctibor Lacina
cena: 2100,- Kč

Úvod do problematiky psychofarmak pro pracovníky v pomáhajících profesích
(akr. MPSV - SP/PC/PP)
termín: 13. 9. 2023       
místo konání: Dolákova 24, Praha 8 proběhlo 
lektor: MUDr. Miroslav Pastucha
cena 2 100,- Kč

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
termín: 22. - 24. a 27. - 29. 11. 2023 proběhlo 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, Mgr. Tomáš Kufa,
PhDr. Václav Jílek, MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Pavel Zach
Mgr. Lenka Ságnerová, Mgr. Josef Smrž, Mgr. Barbora Krčmářová,
Mgr. Roman Pešek, Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.,
PhDr. Martin Wagenknecht, Mgr. Barbora Hrdličková
cena 7 900,- Kč

Základy koučovacích technik pro pracovníky v pomáhajících profesích
(akred. MPSV - SP/PC) 
první termín: 8. - 9. 6. 2023; cena: 3 200,- Kč proběhlo 
druhý termín: 12. - 13. 10. 2023; cena 3 600,- Kč proběhlo 
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Tereza Olivová a Bc. Petr Krása

Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
(akred. MPSV - PC/SP/PP) 
první termín: 5. - 6. 6. 2023; cena: 3 200,- Kč  proběhlo
druhý termín: 7. - 8. 11. 2023; cena: 3 600,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a Mgr. Břetislav Košťál

Zvládání agrese
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 2. - 3. 11. 2023 proběhlo   
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 3 600,- Kč

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 21. - 23. 6. 2023 proběhlo 
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a PhDr. Michal Horák
cena: 4 200,- Kč

Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: třídenní kurz (24 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektor: Mgr. Lenka Škvorová, Bc. Blanka Novotná, Mgr. Magdalena Flaksová
cena: dle dohody

Pohyb pro zdravější a plnohodnotnější život lidí s duševním onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC)
termín: dvoudenní kurz (16 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektoři: Bc. Jan Drobný
cena: dle dohody


Akreditace MPSV:
SP - sociální pracovníci
PC - pracovníci v sociálních službách
VP - vedoucí pracovníci
PP - odborná podpora pečujících (fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči)


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz