facebook
Přihlášení na kurz
Výběr kurzu
Přidání účastníků
Platba
Název kurzu
Datum
Cena
"Bydlení především" - principy Housing First v práci s lidmi s duševním onemocněním
12. - 13. 12. 2022
3400,-
Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci
15. 12. 2022
1900,-
Komunikace s člověkem s depresí
14. 12. 2022
1900,-
Specifika krizové intervence při spolupráci s klientem se sebevražednými tendencemi
16. 12. 2022
1900,-

Kapacita kurzů označených vykřičníkem již byla naplněna, je ale možné se na ně přihlásit jako náhradník. V případě, že se místo uvolní, vás budeme kontaktovat.


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz