facebook
Jak se přihlásit na kurz

Pokud máte zájem o některý z našich kurzů, vyplňte a odešlete závaznou přihlášku.
Během tří dnů po odeslání přihlášky by Vám mělo přijít potvrzení o jejím přijetí na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

V případě, že toto potvrzení neobdržíte, odešlete přihlášku znovu, případně nás kontaktujte telefonicky – e-mailové spojení nemusí být vždy spolehlivé.

Kurzy jsou naplňovány podle pořadí přijatých přihlášek.


Podmínky účasti na kurzech

Do kurzu je možné se přihlásit nejpozději 10 dnů před jeho začátkem, po tomto termínu je nutné přihlášení konzultovat s pracovníky Centra vzdělávání.

Pokud se před zahájením rozhodnete kurzu nezúčastnit a ještě jste neplatili kurzovné, informujte nás prosím co nejdříve, abychom Vaše místo mohli nabídnout jinému zájemci.

Jestliže jste již zaplatili, postupujte podle storno podmínek (viz níže).

Nejpozději 3 – 4 týdny před začátkem kurzu pošleme mailem podrobné informace o kurzu a zároveň v příloze i zálohovou fakturu na kurzovné. Jako variabilní symbol platby prosím uvádějte číslo faktury. Nehraďte kurzovné dříve než tuto fakturu obdržíte.

Po přijetí platby na náš účet vám v zákonné lhůtě zašleme daňový doklad.

Platbu v hotovosti na místě je třeba dohodnout předem.

Součástí platby za kurz je malé občerstvení, případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.

Fokus Praha, z.ú. si vyhrazuje právo na zrušení kurzu či změnu termínu, lektora či místa konání z organizačních důvodů. Jakákoliv tato změna bude zájemcům dána neprodleně na vědomí. V případě změny termínu konání bude mít účastník možnost účasti v náhradním termínu nebo mu bude vráceno kurzovné v plné výši.

Odesláním závazné přihlášky poskytuje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze spol. Fokus Praha na dobu neurčitou, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k účelu poskytnutí informací naší společnosti. Tyto údaje nebudou předány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.


Místo konání kurzů

Všechny kurzy se konají (pokud není uvedeno jinak) v sídle

Centra vzdělávání Fokusu Praha, z.ú., Dolákova 24, 181 00, Praha 8, Bohnice - jak se k nám dostanete.


Storno podmínky

Odhlášení účastníka je možné telefonicky nebo e-mailem do 15 dnů před zahájením kurzu.

Pokud se odhlásíte ve stanoveném termínu, vracíme 100% částky,

14 – 7 dnů, vracíme 50% částky, 6 – 0 dnů, poplatek již nelze vrátit.

V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost za sebe poslat náhradníka (náhradnici). O této situaci nás prosím informujte!


Podmínky pro získání certifikátu

Pokud se jedná o kurz akreditovaný MPSV, je možné získat certifikát s akreditací (s číslem akreditace) jen za splnění podmínek, které jsou uvedeny v rámci podrobných informací o každém kurzu. Naleznete je v sekci Nabídka kurzů, ve které si klepnutím na název kurzu otevřete aktivní prolink s podrobnými informacemi.


Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24/536, 181 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz