facebook

Nabídka kurzů na rok 2018:
Těšíme se na Vaši účast!

Case management
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
termín: 18. - 20. 6. 2018 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 100,- Kč

Centrum duševního zdraví v praxi - NOVINKA
(akr. MPSV- SP/PC/VP)
termín: 12. 3.  2018 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Blanka Novotná, Mgr. Adéla Howesová, Bc. Jan Drobný, Kateřina Vachková, DiS.
cena: 1 500,- Kč

Cesta k sobě - sebepojetí pracovníka a jeho dopad
na profesní růst
- NOVINKA

(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 29. - 30. 10. 2018 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jana Rečková
cena: 3 000,- Kč

Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci
(akred. MPSV- PC/SP/VP)
první termín: 14. 5. 2018 proběhlo
druhý termín: 13. 11. 2018 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Michal Považan
cena: 1 500,- Kč

Individuální plánování v praxi
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 5. - 7. 12. 2018 obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík
cena: 3 300,- Kč

Jak předcházet krizím v práci s lidmi s duševním onemocněním
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 24. - 26. 10. 2018 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík a MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 450,- Kč

Komunikace s člověkem s depresí

(akred. MPSV - PC/SP/VP)
první termín: 31. 5. 2018 proběhlo
druhý termín: 12. 11. 2018 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
cena: 1 500,- Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
akreditováno MPSV (č. akreditace 2016/0434-PK)
v období od 10. 9. do 19. 10. 2018 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Petr Macek, Pavel Novák,
Mgr. Pavel Říčan, Bc. Jan Sobotka, Mgr. Miloš Havlík,
Daniel Kaucký, DiS., Mgr. Michal Horák, MUDr. Jan Lorenc,
MUDr. Milan Hanusek, Mgr. Radka Votavová
cena: 11 900,- Kč

Motivační intervence
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 26. - 27. 6. 2018; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 22. - 23. 11. 2018; cena: 3 200,- Kč obsazeno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Bc. Martina Krištofová Sobihardová a David Valouch

Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti 
(akred. MPSV - PC/SP/VP)
první termín: 21. - 22. 5. 2018; cena: 2 800,- Kč proběhlo
druhý termín: 8. - 9. 10. 2018; cena: 3 000,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: B.A. Renata Tumlířová

Práce s klientem s duální diagnózou
(akred. MPSV pro sociální pracovníky)
první termín: 21. - 22. 6. 2018; cena: 2 800,- Kč proběhlo
druhý termín: 15. - 16. 10. 2018; cena: 3 000,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jan Sobotka
 
Psychiatrické minimum
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 2. - 4. 5. 2018 proběhlo
druhý termín: 10. - 12. 10. 2018 proběhlo
třetí termín: 10. - 12. 12. 2018 poslední volné místo
místo konání: Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Jan Stuchlík
cena: 3 200,- Kč

Problematika úzkosti a úzkostných poruch
(akred. MPSV - PC/SP)
první termín: 16. - 17. 4. 2018 proběhlo
druhý termín: 24. - 25. 9. 2018 ; cena: 3 000,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.

Recovery - doprovázení, posilování a opora při hledání dobrého života duševnímu onemocnění navzdory 
(MPSV - PC/SP/VP
termín: 19. - 21. 11. 2018; cena: 3 300,- Kč proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Jan Mužík

Sociálně právní minimum - zaměření na sociální dávky
(akred. MPSV - PC/SP/VP/PP)
první termín: 27. - 28. 6. 2018; cena 2 800,- Kč proběhlo
druhý termín: 22. - 23. 10. 2018; cena: 3 000,- Kč proběhlo

místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Radka Pešlová

Specifika krizové intervence při spolupráci s člověkem
se sebevražednými tendencemi
- NOVINKA

(akred. MPSV - SP)
první termín: 15. 5. 2018 proběhlo
druhý termín: 27. 11. 2018 obsazeno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Jana Rečková
cena: 1 500,- Kč

Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
(akred. MPSV - SP/PC/VP)
první termín: 4. 6. 2018 proběhlo
druhý termín: 26. 11. 2018 obsazeno
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektor: Mgr. Petr Hudlička a Ctibor Lacina
cena: 1 500,- Kč

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
termín: 31. 10. - 7. 11. 2018
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.,
PhDr. Vendula Junková, PhDr. Magdalena Fouzová,
Bc.Phil.et Bc.Th. Jakub Hučín, MUDr. Olga Kunertová,
Mgr. Pavel Zach, Ph.D., Mgr. Roman Pešek, MUDr. Martin Černý,
Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.
cena: 6 900,- Kč

Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru
(akred. MPSV - PC/SP/PP)
první termín: 28. - 29. 5. 2018; cena: 3 000,- Kč proběhlo
druhý termín: 3. - 4. 12. 2018; cena: 3 200,- Kč obsazeno, možnost přihlásit se jako náhradník
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a Mgr. Břetislav Košťál

Zvládání agrese
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: 28. - 29. 11. 2018 - poslední tři volná místa
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a Mgr. Michal Horák
cena: 3 200,- Kč

Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
(akred. MPSV - PC/SP) 
termín konání: 5. - 7. 6. 2018 proběhlo
místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8
lektoři: Daniel Kaucký, DiS. a Mgr. Michal Horák
cena: 3 700,- Kč

Práce v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševní zdraví
(akred. MPSV - PC/SP)
termín: třídenní kurz (24 hodin) nabízíme pouze na klíč v termínech dle dohody s jednotlivými týmy
lektor: MUDr. Jan Pfeiffer
cena: dle dohody


Akreditace MPSV:

SP - sociální pracovníci
PC - pracovníci v sociálních službách
VP - vedoucí pracovníci
PP - odborná podpora pečujících (fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči)baner informovan

baner odkazy

baner prani

Centrum vzdělávání Fokus Praha, Dolákova 24, 180 00 Praha 8, vzdelavani@fokus-praha.cz